Svenska palliativregistret - Uttag ur registret

Beställning av utdrag ur Svenska palliativregistret

Beställare

Arbetsplats/organisation

Mottagare

Arbetsplats/organisation för mottagaren

Syfte med datauttag

Önskade variablerGeografiskt urval

Tidsperiod för uttaget

För att välja en tidigare tidsperiod än 2011 - Maila eller ring kansliet 0480–41 80 40.

En kopia av ansökan skickas till angiven epostadress. Om du inte mottagit en kopia inom 1 timme vänligen ring 0480-41 80 40