Viktig Information

Svenska palliativregistret har nu påbörjat övergången till inloggning med e-legitimation i form av SITHS-kort. Övergången görs gradvis under året dvs båda inloggningsmöjligheterna kommer att vara i användning till dess att den "sista" verksamheten har gått över. Övergången görs för en verksamhet i taget dvs för en kommun, för en klinik eller för en vårdcentral. När alla inom samma verksamhet aktiverats så stängs den gamla inloggningen inklusive s k huvudbehörigheter för alltid. Inloggning med SITHS-kort. Om din chef har sagt att nu skall du använda ditt SITHS-kort så går inloggningen till såhär i fortsättningen. Sätt i ditt SITHS-kort i datorns läsare. (Stäng den här sidan om du har fått upp den). Gå till inloggning. Ange din PIN-kod för ditt SITHS-kort. Registrera eller titta på statistik som inloggad. Om du har behörighet på flera enheter så kommer alla dina enheter att vara valbara. Inloggning utan SITHS-kort. Om din verksamhet ännu inte har gått över till SITHS-kort så behöver du bara klicka på nedanstående knapp så kommer du till den vanliga inloggningssidan fast i ny tappning. Du måste gå den här vägen för att inloggningen skall fungera. Ta därför bort ev genvägar till inloggningen.

 

Inloggning med SITHS-kort.

Om din chef har sagt att nu skall du använda ditt SITHS-kort så går inloggningen till såhär i fortsättningen.
Sätt i ditt SITHS-kort i datorns läsare. (Stäng den här sidan om du har fått upp den). Gå till inloggning. Ange din PIN-kod för ditt SITHS-kort. Registrera eller titta på statistik som inloggad. Om du har behörighet på flera enheter så kommer alla dina enheter att vara valbara.

Inloggning utan SITHS-kort.

Om din verksamhet ännu inte har gått över till SITHS-kort så behöver du bara klicka på nedanstående länk så kommer du till den vanliga inloggningssidan fast i ny tappning. Du måste gå den här vägen för att inloggningen skall fungera. Ta därför bort ev genvägar till inloggningen.
Klicka här!


På sikt kommer Svenska palliativregistret att övergå till säker autentisering via SITHS-kort som enda inloggningsmöjlighet.